Κάπνισμα στα casino

Επιτρέπεται το κάπνισμα στα casino μετά από σχετικό τροπολογία του αντικαπνιστικού νόμου, ο οποίος πρέπει να είναι ο λιγότερο εφαρμόσιμος νόμος στην Ελλάδα. Τα casino θα επιτρέπουν το κάπνισμα σε ειδικούς χώρους που δεν θα ξεπερνούν το μισό της συνολικής επιφάνειάς τους, ενώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο που επιτρέπεται το κάπνισμα το καζίνο θα πρέπει να πληρώσει 200 ευρώ.

Το καπνόσημο αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης από τη μια να ικανοποιήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα που πίεζαν για να μην απαγορευτεί το κάπνισμα στα casino, και από την άλλη μια ευκαιρία να μαζευτούν χρήματα, καθώς η ίδια τροπολογία περιλαμβάνει και τα μπουζούκια.