Σε παλιότερη ανέκδοτη φωτογραφία στις πρώτες του διακόπες.......πέρυσι!!
Και πάλι η συγκίνηση και η βλακεία είναι ζωγραφισμένες στο αγγελικό του πρόσωπο, που όλοι τοσο αγαπάμε